Komplexní projektová a uživatelská dokumentace staveb
 

_Architektonicko - urbanistické studie
_Výhledové studie a územní plány
_Zaměření stávajícího stavu a pasportizace
_Projekty pro územní rozhodnutí
_Projekty pro stavební povolení
_Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
_Projekty pro realizaci stavby_Dokumentace skutečného provedení
_Výtvarná řešení a projekty interiérů
_Fotorealistické vizualizace a renderované animace
 

 

Konzultační a inženýrská činnost ve výstavbě
 

_Zajištění souhlasných stanovisek a vyjádření veřejnoprávních orgánů a účastníků řízení

_Obstarání kladného sdělení stavebního úřadu k ohlášení stavební úpravy a udržovacích

   prací, územního souhlasu a rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu a rozhodnutí
 

Autorský dozor a řízení realizace staveb
 

_Autorské dozory projektanta a architekta
_Odborné stavební dozory
 

Organizační a ekonomické poradenství
 

_Technické poradenství v oblasti stavebnictví a architektury
_Odhady investičních nákladů
_Rozpočty a výkazy výměr
 

Doplňující služby
 

_Reklamní činnost a marketing
_Návrhářské, designérské a aranžérské práce
_Realitní kancelář